شركة كاشي و سيراميك سعدي

 • saaditile (13).jpg
 • saaditile (6).jpg
 • saaditile (4).jpg
 • saaditile (15).jpg
 • saaditile (1).jpg
 • saaditile (12).jpg
 • saaditile (5).jpg
 • saaditile (10).jpg
 • saaditile (7).jpg
 • saaditile 0.jpg
( Management System (ISO 8001:2008
( Occupational Health & Safety Management (OH8AS:8001:2007
)Environmental Management System (ISO14001:2004
Consumer rights -year 2013
Letter of Appreciation efficiency
Iranian National Business Excellence
Consumer rights -year 2014

الشهادات:


Management System

(ISO 8001:2008)

 

 

Occupational Health & Safety Management

(OH8AS:8001:2007)


 

Environmental Management System

(ISO14001:2004)

 

 • saaditile 13.jpg
 • saaditile 8.jpg
 • saaditile 0.jpg
 • saaditile 15.jpg
 • saaditile 6.jpg
 • saaditile 12.jpg
 • saaditile 3.jpg
 • saaditile 14.jpg
 • saaditile 11.jpg
 • saaditile 7.jpg