مقاله ها

   آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

شرکت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامی عام)

ثبت شده به شمارۀ 8114 و شناسۀ ملی 10100353754

 به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 1394/09/14 و مجوز شمارة 029-228240/944مورخ 1394/09/25 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایة شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 150 میلیارد ریال به مبلغ 250 میلیارد ریال، منقسم به 000ر000ر250 میلیون سهم 000ر1 ریالی به‌شرح زیر افزایش یابد:

1- سرمایه فعلی شرکت: 000ر150 ميليون ریال.

2- مبلغ افزایش سرمایه: 000ر100 ميليون ریال.

3- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 000ر250 ميليون ریال.

4- ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال.

5- تعداد سهام عرضه شده: 000ر000ر100 سهم .

6- نوع سهم: عادی با نام .

7- محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدي به مبلغ 000ر100 میلیون ریال انجام خواهد شد.

8- موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح بهسازي ماشین آلات به منظور تولید محصولات با کیفیت تر.

9- به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 1394/09/19، تعداد 66 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق­تقدم­های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق­تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.

10 - سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.

11- مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.

12- سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق­ تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:

 

سهامدارانی که به ‌موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی تهران- ميدان   امام خميني- خيابان فردوسي جنوبي- مقابل خيابان سرهنگ سخائي- پلاك133  ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر مرکزی/ دفتر سهام شرکت واقع در تهران- ميدان امام خميني- خيابان فردوسي جنوبي- مقابل خيابان سرهنگ سخائي- پلاك133 تحویل و رسید دریافت نمایند.

13- در صورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود از طریق بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید به حساب شمارة 2-4708821-850-183  این شرکت نزد بانک اقتصادنوين شعبۀ فردوسي جنوبي كد 183 اقدام کرده و رسید بانکی مربوطه، به‌انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید را ظرف مهلت مقرر با پست سفارشی به نشانی دفتر مرکزی/ دفتر سهام واقع در تهران- ميدان امام خميني- خيابان فردوسي جنوبي- مقابل خيابان سرهنگ سخائي- پلاك133 ارسال نموده و یا مدارک را مستقیماً به دفتر مرکزی/ دفتر سهام شرکت واقع در تهران- ميدان امام خميني- خيابان فردوسي جنوبي- مقابل خيابان سرهنگ سخائي- پلاك133 تحویل و رسید دریافت نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد‌شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.

14- حق‌تقدم­های استفاده نشده ظرف مهلت مقرر (طی دوره پذیره­نویسی) و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه گردیده و وجوه حاصل از فروش سهام پذیره­نویسی نشده، پس از کسر هزینه­های مرتبط با فروش، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری پس از ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت­ها، به حساب دارندگان حق ­تقدم­ها و پاره سهم­های یاد شده، واریز خواهد شد.
نکات مهم:

مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.

ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به ‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.

ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به ‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.

با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانة شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت نخواهد رسید. با توجه به عدم ثبت افزایش سرمایة شرکت تا تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه به دارندگان حق­تقدم سود تعلق نخواهد گرفت.

سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://www.saaditle.ir مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 33115203-021 و 33118877-021 تماس حاصل نمایند.

گزارش توجیهی هیأت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس http://www.saaditle.ir و سامانۀ جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.codal.ir در دسترس می‌باشد.

 
 هیأت مدیره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی(سهامی عام)