مقاله ها

 

فرم پرداخت سود سهام

شرکت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامی عام)

ثبت‌ شده به شمارۀ 8114 و شناسة ملی10100353754

خواهشمند است در هنگام تكميل فرم به موارد زير توجه فرمائيد.

1-  شماره حساب اعلام شده حتماً به نام سهامدار و یکی از چهار مورد ذکر شده باشد. در غیراینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

2- با توجه به اینکه اطلاعات مزبور در سنوات آتی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت, درخواست می شود هرگونه تغییر در اطلاعات مذکور در اسرع وقت به شرکت اعلام گردد.