مقاله ها

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1395/12/30

 شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام )

به شماره ثبت 8114 و شناسه ملي 10100353754

بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام) مي رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه اين شركت برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 در ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1396/03/08 به آدرس تهران، خيابان فردوسي جنوبي، خيابان عبدالحميد كوشك مصري، پلاك 24 برگزار مي گردد.

لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنان که تمایل به حضور در مجمع فوق را دارند خواهشمند است روزهاي 6 یا 1396/03/07 به واحد امور سهام اين شركت واقع در تهران- خيابان فردوسي جنوبي- مقابل خيابان سرهنگ سخائي- پلاك 133 مراجعه و با ارائه برگ سهام، وکالتنامه معتبر و کارت ملي نسبت به اخذ برگه ورود به جلسه اقدام نمایند.

دستور جلسه :

1. استماع گزارش هیأت مدیره، بازرس قانونی و حسابرس شرکت، برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 .

2. تصویب ترازنامه و صورت سود و زيان سال مالي منتهی به 1395/12/30 .

3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس اصلي و علي البدل براي سال مالي منتهي به 1396/12/29 .

4. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت.

5. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی ساليانه باشد.

 

 هیأت مدیره شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی(سهامی عام)