اخبار سهام

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1395/12/30

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1395/12/30

 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام سال مالي منتهي به 1395/12/30  شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (سهامی عام ) به شماره ثبت 8114 و شناسه ملي 10100353754 بدینوسیله به...

فرم پرداخت سود سهام

  فرم پرداخت سود سهام شرکت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامی عام) ثبت‌ شده به شمارۀ 8114 و شناسة ملی10100353754 خواهشمند است در هنگام تكميل فرم به موارد زير توجه فرمائيد. 1-  شماره حساب...

اعلامیۀ پذیره‌نویسی عمومي سهام شرکت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامی عام)

اعلامیۀ پذیره‌نویسی عمومي سهام  شرکت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامی عام)

  اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامی عام) ثبت‌ شده به شمارۀ 8114 و شناسة ملی 10100353754 به اطلاع می‌ر‌ساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1394/10/14 و مجوز...

آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

 آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه

   آگهی پذیره‌نویسی افزایش سرمایه شرکت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي (سهامی عام) ثبت شده به شمارۀ 8114 و شناسۀ ملی 10100353754  به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده 1394/09/14 و مجوز شمارة...